Thông tin ca bệnh trước ngày 01/07/2016 được cập nhật trên phiên bản cũ. Đường dẫn truy cập vitimes.org.vn/phienbancu. Tai lieu HDSD download tai day